Deprem esnasında ne yapılmalı?

tarafından
92
Deprem esnasında ne yapılmalı?

Deprem esnasında ne yapılmalı konusunu daha önceden düşünüp olası deprem durumları için hazırlanmalısınız. Hazırlık süreci olası deprem durumunu için çok önemlidir.

Deprem Nedir?

Yer kabuğunun üst kısmında geniş zaman aralığında biriken elastik enerjinin aniden boşalarak yer yüzünün sarsılması olayına deprem denir.

Deprem nedir?


Dünya oluşumu birbiri ile birleşik olan (Pangea) adı verilen tüm kıtalar mağma üzerinde parçalanarak günümüzdeki kıtalar oluşturmuştur.
Dünya nefes alan bir gezegen olduğu için iç ve dış çekimleri ile birlikte hep hareket halindedir. Bu hareket durumlarında yüzeyde kıtalar parçalanır ve sürtünürler. Yer kürenin üst kısmında oluşan gerilimlerin esas nedeni yerin içerisindeki ısı ve basınçtır. Yer kürenin derin kısımlarında basınç ve ısının artması kabuğun hemen altındaki kırılgan yapıların hareket etmesine neden olur.

Sismograf (Deprem ölçüm Aracı) Nedir?


Sismograf depremin nerede ,hangi saatte ve depremin şiddetini ölçmeye yarayan araçtır.

Sismograf (Deprem ölçüm Aracı) Nedir.

Sismografın keşfi geçmişe dayanmaktadır. İnsan oğlu uzun yıllar bir çok deprem ölçme aracı tipi tasarlamıştır. Bu tasarlanan ölçüm cihazlarının çalışma şekilleri farklı olsa da aynı amaca hizmet etmekte. Sarkaç yöntemi ile deprem ölçme aleti yatay ve düzey sarkaçlar hazırlanarak ölçüm yapılan alet. Bir kabın içerisinde su bulundurarak sarsıntı esnasında dışarıya atılan suyun hesaplanması. Aynı mantıkla çalışan kap içerisine civa konarak ölçüm yapılmıştır.

Deprem esnasında ne yapılmalıdır?

Deprem esnasında yapılması gerekenler basittir ama etkili çözümlerdir. Bu çözümler hayati önem taşımadır.


Deprem esnasında ne yapılmalı
 • Daha önceden güvenli bölge olarak tespit ettiğiniz bölgeye geçip hayat üçgeni kurmalısınız.

Yer küresinin sarsılması esnasında yapılabilecek en doğru hareket budur.

Deprem öncesi alınması gereken tedbirler nelerdir?

Deprem öncesi yapacağınız hazırlıklar sizin deprem anında ve deprem sonrasındaki mücadelenizi daha kolay geçirmenizi sağlayabilir.

 • Evde bulunan deprem esnasında düşme riski olan malzemelerin duvara sabitlenmesi gerekir.
 • Hayat üçgeni kurmak için önceden ev içerisinde bir bölge seçilmelidir.
 • Önceden seçmiş olduğunuz bölgeye deprem çantası konulmalıdır.
 • Sanak kar yağışı ve çığ riski olan bölgelere ev yapılmamalıdır.
 • Kaygan ve gevşek toprak bulunan yamaçlara ev yapılmamalıdır.
 • Binalar depreme dayanıklı üretilmelidir.
 • Mevcut binalar test ettirilip depreme dayanıklı hale getirilmelidir.

Yapısal ve sizlerin kişisel olarak alabileceğiniz önlemler bunlardır.

Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Deprem çantasını depremden önce hazırlamalısınız. Hazırlanan bu deprem çantasının güvenli olarak gördüğünüz bölgede bulundurmalısnız.

Deprem çantası nasıl hazırlanmalı?

 • Konserve gıdalar ve bisküvi gibi son kullanma tarihi uzun süreli olan gıdalar tercih edilmelidir.
 • El feneri deprem çantası içerisinde bulundurulmalıdır.
 • Ulaşım aracı telefon gibi araçlar bulundurursanız eğer power bank ile birlikte deprem sonrasında dışarısı ile irtibat halinde olabilirsiniz.
 • Metal çubuklar bulundurulmalı metalleri birbirlerine vurarak tiz sesler çıkartabilir arama kurtarma ekiplerinin sizi bulmalarını kolaylaştıra bilirsiniz.
 • İnsan için en temel ihtiyaç olan su da deprem çantası içerisinde bulundurulmalıdır.

Deprem çantası içeriği genel olarak bu şekilde olmalıdır. Hayal gücünüzü kullanarak daha fazla ürün koyabilirsiniz. Deprem sonrasındaki en önemli etkenler temel ihtiyaçlar gıda ve su , dışarısı ile iletişim kurabileceğiniz bir düzenek.